Projelendirme ve Mühendislik

ERL öncelikle yatırım için seçilen sahanın en uygun şekilde değerlendirilebilmesi için rehberlikte bulunur. Ekibimiz solar uygulama yapılacak alanda, uygun konstrüksiyonun belirlenebilmesi için tam bir analiz yapmaktadır.

Yatırımcı talepleri, saha testleri, statik hesaplamalar, gölgelenme analizleri, iklim, coğrafik konum gibi sahanın belli parametreler dahilinde farklı varyasyonlarla projeye özgü optimum ekonomik çözümler üretir.